Zaštita vida od štetnih sunčevih zračenja


Danas, kada živimo u uvjetima urbanog života u kojem smo izloženi raznim onečišćenjima, kao što su: smog, sve veće vrućine i temperature zraka te sve veća ultraljubičasta sunčeva zračenja izazvana rupama na ozonskome omotaču, zaštita očiju nameće se kao nužnost.

U optici Gita na izboru su vam sunčane naočale sa 100 % UV zaštitom te većina njih ima polarizacijski filter koji daje čistoću slike i kvalitetniju sliku.